AGENT
AGENT
KARIŞIM AJANI
Karışım Ajanı
pH Düzenleyici, Tank Temizleyici
ÖZELLİKLERİ:
• Tarım sektöründeki üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan çoklu karışımlardaki (zirai ilaç ve gübre karışımları) ortaya çıkan karışım problemleridir.
Ürünlerin birbirleriyle aynı çözelti ortamında antogonistik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluşturması ve dolayısıyla kullanılan zirai ilaç ve gübrelerin etkisiz olması gözlemlenmektedir. Bundan dolayı üreticinin aynı çözelti içinde birbirleri ile antogonistik tepkimeye giren zirai ilaç ve gübreleri ayrı ayrı uygulamak zorunluğu söz konusu olmaktadır.

Bu noktada ürün uygulama masraflarının artması ve iş gücünün fazlalaşması kaçınılmazdır.

• Bu önemli sorunun net çözümü için geliştirilen ve Karışım Ajanı olarak nitelendirilen Proplenty Agent, üreticilere hedefe odaklı gerçek bir çözüm sunmaktadır.

ÖZEL ETKİ MEKANİZMALARI:
1- Karışım Ajanı etkisi;
Çoklu karışımlarda(zirai ilaç&gübre)sonucu etkileyen 3 önemli kriter göz önüne alınır;
• Karışımdaki ilaçların etkinliği
• Karışımın bitki üzerinde fitotoksisite yaratıp yaratmadığı
• Fiziksel problemler (çökme vb.)

AGENT karışımdaki ilaçların etkiliğini arttırır, fitofitotoksisite riskini sıfıra indirger ve çökelme sorunlarını ortadan kaldırır.
AGENT aynı çözelti içerisinde birbiri ile tepkime gösteren birçok Zirai ilacın ve Bitki Besleme Ürününün başarıyla karışabilmelerini ve dolayısıyla çökelme sorunlarını ortadan kaldıran, tamamen güvenli ve çözüme odaklı bir üründür.
Çinko, demir, manganez, magnezyum, kalsiyum, bakır ve bor gibi mikro elementler birbirleri le antogonostik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluşturur.
Örneğin çinko ve fosfor birleşerek çözünmeyen çinko fosfat tuzu meydana getirir. AGENT; iyonları bağlayarak her bir elementi ayırarak, çözünebilir ve yarayışlı hale getirir.

2- İlaçların leke yapmasını engelleme etkisi; İlaçların yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaşmasını sağlar. Böylece Zirai Mücadele ilaçlarının leke yapması önlenerek kalite arttırılır. Meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler.

3- pH düzenleyici etkisi; Karışım tanklarında yüksek pH’lı (alkali) suların pH’sını düşürür. Karışım tanklarında kullanılan kuyu suları veya kanal sularının pH değerleri genelde yüksektir (8-10 ve üzeri).Tarım ilaçları ve sıvı gübreler, karışım tankındaki suyun yüksek pH’sı nedeniyle hızla etkinliklerini kaybederler ve etki süreleri kısalır. AGENT karışımın pH’sını en az 2 derece düşürerek püskürtülen ilacın etkinliğini korur, sert sularla yapılan damlama sulamalarında meydana gelen çökelmeleri tekrar çözünür hale getirir. Devamlı kullanıldığında karışım tankını, püskürtme memelerini temizler.

4- Toprağı havalandırma etkisi; özellikle sebze tohumu ve diğer tohumların ekimi öncesi yapılan toprak hazırlığında toprak yüzeyine uygulandığında yüzeyde oluşan keseklerin dağılmalarına ve yumuşamalarına yardımcı olur, toprağı havalandırır.
UYGULAMA ŞEKLİ Alternate Text
UYGULAMA ZAMANI, AMACI VE DOZU:
2020 © Proplenty. Tüm hakları saklıdır.