MARBLE
MARBLE
ORGANOMİNERAL KALSİYUM
Organomineral Ürünler
Azotlu Sıvı Organomineral Gübre
MARBLE Proplenty markasına özel geliştirilen ZERO LOSS, IS ve FROST GUARD ormülasyon teknolojileri ile üretilen yeni nesil bir Organomineral Kalsiyum’dur.
Ürün Formülasyonu İçin Kullanılan Teknolojiler
ÖZELLİKLERİ:
MARBLE Amino asit ile şelatlı yüksek oranda alınabilir formda Kalsiyum, organik Azot içeren ve Organik bileşenlerle ile desteklenmiş içeriği ile bitki tarafından kolaylıkla emilim yapılarak, hücreler arasında hızlı bir şekilde taşınabilen yeni nesil bir Kalsiyumdur.

Bitkilerdeki Kalsiyum eksikliklerinin ortaya çıkmasının sebebi; Kalsiyum inmobil (taşınmayan) bir elementtir. Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizmayla, suyun hareketi ile olur. Bitkide stoma açıldığında terleme başlar, su yukarı çekilir ve dolayısıyla kalsiyum da çekilir. Stoma kapalı ise terleme olmaz, kalsiyumda taşınmaz.

Bu nedenle kalsiyum eksikliği daha çok; stomaların kapalı olduğu kış aylarında ve çok yüksek sıcaklık olduğu zamanlarda ortaya çıkar.

MARBLE içeriğinde bulunan amino asitler, stomaların açılmasını sağlar. Bu amino asitler sayesinde hava kapalı da olsa stomalar açılır. Bitkide terleme başlar. Suyun hareketi ile de kalsiyum taşınır.

ETKİ ŞEKLİ:
Bitkideki etkileri ve faydaları:
• Meyvede kalsiyum miktarı yükseliterek etilen gazının üretimini azaltır. Böylece meyvenin depo ömrü uzar.
• Bitki bünyesindeki MARBLE hücre duvarında Ca pektat oluşturur. Dolayısıyla hücre zarında sertlik meydana gelir. Bu da bitki dokularında dayanıklılık sağlar.
• MARBLE calmodulin adlı protein kompleksinin oluşumunu tetikler. Bu da bir takım enzimleri harekete geçirir.
• MARBLE hücre içinde oksalat meydana getirir. Bu da ozmatik basıncı ayarlar.

Topraktaki etkileri ve faydaları:
• Asit karakterli topraklarda H iyonu yerine geçer. pH’ı dengeler.
• Na ile yer değiştirir. Toprağın topaklaşmasına sebep olarak erozyonu azaltır. Su tutma kapasitesini yükseltir.
• H ile yer değiştirdiği için K ve NH4 kaybını önler.
• Aşırı Ca noksanlığından kaynaklanan Fe, Mn, Zn ve Bor noksanlıklarının önüne geçer.
• Fosforik anyonlarını bağlar.

KALSİYUMUN EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
• Toprakta kalsiyum yok veya alınamayan formda olabilir.
• PH 8’in üzerinde ise kalsiyumun çözünürlülüğü azalır. Kalsiyum alınamaz.
• Toprak tuzluğu fazla ise: (Toprakta Na oranı fazla ise kalsiyum alınamaz.)
• Toprakta NH4 - K - Mg çok fazla ise,
• Organik madde miktarı zayıfsa, katyon değişim kapasitesi düşükse,
• Bitkide terleme az ise (nisbi nem, düşük sıcaklık, kuraklıktan dolayı)
• Bitki hızlı büyüyorsa kalsiyum alınımı yavaşlar.
• Fotosentez az ise kalsiyum alınımı az olur. Bu durumlarda kaliteli bir su kullanıp, sulama düzgün yapılıp ve MARBLE verilirse eksikliğin çıkması söz konusu olmaz.

Özetle MARBLE Organik bileşenlerle desteklenmiş taşınabilen yeni nesil bir Kalsiyumdur. Ayrıca içeriğindeki Amino asitler de bitkinin yapı taşı olduğu için bitkinin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olur.
UYGULAMA ŞEKLİ Alternate Text
KULLANIM DOZU
2020 © Proplenty. Tüm hakları saklıdır.